ROSEN-MENETELMÄ

Hoidon määritelmä ja vaikutusmekanismi:
Rosen-menetelmä on fysioterapeutti Marion Rosenin kehittämä kehotyöskentelymuoto, jonka avulla on mahdollista päästä kosketuksiin kehossa olevien jännitysten kanssa sekä niiden taustalla piilevien tiedostamattomien kokemusten ja tunteiden kanssa. Rosen-hoito auttaa tiedostamaan kehossa olevia lihasjännityksiä sekä niiden taustalla vaikuttavia syitä. Tiedostamisen kautta voimme hellittää jännityksistä, rentoutua ja vapautua niin fyysisellä kuin psyykkiselläkin tasolla. Se näkyy ja tuntuu hengityksen vapaampana virtaamisena, rennompana liikkumisena ja siinä, että uskallamme avoimemmin ja rehellisemmin ilmaista itseämme, olla oma aito itsemme. Hoito auttaa meitä ymmärtämään, miksi, milloin ja miten jännitykset ja rajoitukset ovat elämäämme syntyneet, ja jos ne tällä hetkellä eivät ole enää tarpeellisia suojia, vaan rajoituksia ja esteitä, voimme antaa itsellemme mahdollisuuden päästää jännityksistä irti ja valita uudenlaisia tapoja ajatella ja toimia. Emme ole enää vanhojen käyttäytymismalliemme vankeja. Siitä alkaa muutos ihmiseksi, joka todella haluamme olla, ja millaisia me todellisuudessa olemme koko ajan olleetkin — syvällä sisimmässämme.

Hoitomenetelmä ja hoitovälineet:
Hoidossa käsitellään jännittyneitä lihaksia pehmeällä, mutta kuitenkin tuntuvalla tavalla. Hoito kestää tunnin ja tehdään hoitopöydällä. Hoitokertojen määrä vaihtelee yksilöllisesti. Ensimmäisellä hoitokerralla ennen aloitusta terapeutti kertoo menetelmästä ja vastaa kysymyksiin. Samalla hän kysyy asiakkaan terveydentilasta ja odotuksista. Hoidon aikana voidaan puhua asiakkaan tuntemuksista. Hoito aktivoi usein muistoja ja mielikuvia, ymmärrys omiin asenteisiin paranee ja oman kehon tiedostaminen ja tuntemus lisääntyvät.

Hoidon historiaa:
Marion Rosen syntyi Nürnbergissä Saksassa vuonna 1914. Hän aloitti hengitys- ja rentoutusmenetelmien opiskelun 1930-luvulla. Ennen toista maailmansotaa Marion pakeni ensin Ruotsiin, missä hän kouluttautui lääkintävoimistelijaksi ja sitten Kaliforniaan, missä hän suoritti fysioterapeutin tutkinnon. Työskennellessään asiakkaittensa kanssa Marion kiinnostui kehon ja tunteiden välisestä suhteesta. Hän alkoi ymmärtää, että kivulla on usein syvällisempiä taustasyitä. Hän huomasi, että ne asiakkaat, jotka hoidon aikana puhuivat kokemuksista ja tapahtumista elämässään, toipuivat nopeammin kuin ne, jotka eivät puhuneet. Kivut myös paranivat eikä asiakkaiden tarvinnut enää tulla uudestaan saman vaivan vuoksi.
Marion Rosenin yli 50 vuoden kokemus tiivistyy nykyisin ajatukseen, että krooninen jännitys kehon lihaksistossa ei ole ainoastaan elinvoimaa kuluttavaa ja usein kipuakin tuottavaa. Se on myös osa sitä estettä tai muuria, mikä erottaa henkilön todellisesta sisäisestä olemuksestaan ja sitä kautta myös muista ihmisistä.
Suomessa ensimmäiset Rosen-terapeutit valmistuivat 1980-luvun puolivälissä.

Hoidon suuntaukset ja koulutus:
Suomessa koulutusta järjestää Axelsons body-work school/Finland. Kaliforniassa sijaitseva Rosen-instituutti vahvistaa koulutusohjelman, joka on samansisältöinen ympäri maailmaa eri maiden kouluissa. Instituutti myös vahvistaa Suomessa terapeutiksi hyväksytyt henkilöt. Koulutus kestää keskimäärin viisi vuotta.

Hoitosuositukset:
Rosen-hoitoon kannattaa hakeutua kun haluat oppia tuntemaan itseäsi ja löytää yhteyden tunteisiisi, olet väsynyt, stressaantunut tai turhautunut elämääsi. Jos kärsit jännityksistä ja kivuista kehossasi tai kun haluat oppia ottamaan elämäsi rennommin ja löytää asioita, joista voit iloita ja nauttia. Etsit uusia voimavaroja ja mahdollisuuksia ilmaista itseäsi.

Hoitorajoitukset:
Jos olet äskettäin elämässäsi kohdannut syvän trauman tai surun. Vahvat psyyken lääkkeet ovat myös esteenä hoidolle. Lapsille ei tehdä Rosen-hoitoja. Lisätietoja nettisivulta www.rosenterapia.com.

Pohjois-Kymen Luontaishoitajien Rosen-terapeutti on Teija Mäkelä.