Share |

Tervetuloa

Pohjois-Kymen Luontaishoitajat ry:n kotisivuille!

Pohjois-Kymen Luontaishoitajat ry on perustettu Kouvolassa 9.9.2003. Toiminnassa on mukana noin 40 jäsentä, joista yli puolet tarjoaa näillä sivuilla erilaisia täydentäviä hoitomuotoja ja terapioita.

Yhdistyksen tarkoituksena on täydentävien hoitomuotojen ja terapioiden tunnetuksi tekeminen ja ihmisten aktivointi kokonaisvaltaisen terveyden ylläpitämiseen. Lisäksi yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja valvoo heidän yleisiä ja yhteisiä etujaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
  • tekee täydentäviä hoitomuotoja edistäviä aloitteita ja antaa lausuntoja
  • ylläpitää suhteita muihin täydentäviä hoitomuotoja edistäviin kotimaisiin ja kansainvälisiin yhdistyksiin ja alan muihin tahoihin
  • kehittää täydentäviä hoitomuotoja koskevaa tutkimustoimintaa
  • on mukana kehittämässä täydentävien hoitomuotojen koulutus- ja valvontajärjestelmää Suomessa asiakasturvallisuuden ja luottamuksen ylläpitämiseksi
  • Harjoittaa alaan liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa
  • kokoaa alaan liittyvää materiaalia, kuten erilaisia julkaisuja ja tutkimuksia.
Lisäksi yhdistys järjestää:
  • jäsenilleen keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä virkistystoimintaa
  • yleisöluentoja täydentävistä hoitomuodoista.