Share |

Jäsenyys

Pohjois-Kymen Luontaishoitajat ry:n jäseneksi voit
liittyä ottamalla yhteyttä puheenjohtaja Päivi Kauppiin.
sähköposti: paivib.kauppi@gmail.com

Jäsenmaksu on 20 euroa sekä varsinaisilta että kannatusjäseniltä

Jäsenilmoitus -lomake

Sääntöjen 3 § Jäsenet

Liittyminen:
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luontaishoitaja, joka on ammatillisesti pätevä, saanut alansa koulutuksen ja hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaisten jäsenten lisäksi yhdistyksessä on myös kannatusjäseniä, jotka voivat olla luontaishoidoista kiinnostuneet henkilö, oikeuskelpoiset yhteisöt kuten yritykset. Varsinaisilla jäsenillä ja kannatusjäsenellä on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Uudet jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Eroaminen/erottaminen:
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on liittymällä yhdistykseen sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säänöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Varoituksen tai erottamisen kohteena olevalla jäsenellä on kyseistä asiaa käsiteltäessä puhe- ja äänioikeus.