RENTOUTUSTERAPIA

Hoidon määritelmä:
Rentoutusterapia on vuorovaikutuksellinen ja luova hoitomenetelmä itseohjautuvuuden ja yksilöllisen eheytymisen löytämiseen. Se on lupa olla ja pysähtyä.

Vaikutusmekanismi ja hoitomenetelmä:
Hoidon keinoina ovat rentoutuksen, hengityksen, tunteiden ja kehon omien rytmien kohtaaminen ja kokeminen. Yksilöhoidot ovat kosketushoitoja, jotka pohjautuvat pehmeään hierontaan, kehon kuunteluun ja tarpeen mukaan hengitys- ja mielikuvaharjoitusten käyttöön. Myös piirtämistä, maalaamista ja tanssia voidaan käyttää yksilön tarpeen ja mieltymysten mukaan.
Hoitotapahtuma on kokonaisvaltainen kehon, mielen ja sisimmän vapautuminen ja rentoutuminen. Hoitoja voidaan käyttää lepo- ja hemmotteluhetkenä tai aktiivisena itsehoitomenetelmänä kipujen, jännitysten ja tunteiden kohtaamiseen ja tunnistamiseen. Terapiassa rentoudutaan, mutta liikutaan myös syvemmällä tasolla, jossa kohdataan jännityksen aiheuttamia tunnelukkoja ja puretaan niitä. Ryhmätyöskentelyn välineenä ovat luovat toiminnalliset menetelmät, tuntevan vuorovaikutuksen tiedostaminen ja rentoutuminen.
 
Hoitajien koulutus ja hoidon historia:
Hoitoon saatavan koulutuksen pohjana on Reichilainen terapia , jonka juuret ulottuvat 1900-luvun alkupuolelle. Suomessa rentoutusterapia on muotoutunut koulutukseksi Tommy Hellstenin ja Meri Lehtisen näkemyksiin tukeutuen. Koulutus alkoi v. 1997 Perheniemen opistolla ja se on hyväksytty LKL:n terapiarekisteriin. Koulutus perustuu peruslääketieteen tietoihin ihmisen anatomiasta, fysiologiasta, sekä psykologiasta. Se pyrkii luomaan pohjaa monipuoliselle terapiatyöskentelylle. Suomalainen rentoutusterapian koulutus on täydentävä koulutusmuoto, joka muuntuu tarpeen ja ajan vaatimusten mukaisesti.

Hoitosuositukset ja -rajoitukset:
Rentoutusterapiaa voi suositella henkilöille, joilla on seuraavanlaisia oireita: unettomuutta, väsymystä, uupumusta ja stressiä, kiireen aiheuttamaa yleistä kireyttä, selkä- ja niskakipuja, lihasjännityksiä, tunteisiin liittyviä jännityksiä, aineenvaihduntaongelmia, korkeaa verenpainetta, fibromyalgiaan liittyviä jännityksiä tai paniikkihäiriöitä.

Pohjois-Kymen Luontaishoitajissa rentoutusterapiaa antaa Teija Mäkelä.