REIKI


Hoidon määritelmä:
Reiki on ikivanha tekniikka, joka hoitaa ihmistä kokonaisvaltaisesti ja palauttaa luonnollisella tavalla kehomme ja mielemme tasapainon.

Vaikutusmekanismi:
Reiki-energiahoito perustuu energian värähtelyyn ihmisen kehossa ja ympäristössä. Reiki täyttää energiavarastomme, palauttaa elinvoimamme ja auttaa kehoamme saavuttamaan optimaalisen terveyden. Reiki on energiaa ja se toimii fysiikan lakien mukaisesti. Reiki nopeuttaa kehon omaa paranemisprosessia, vahvistaa vastustuskykyä, rentouttaa, hoitaa tunneongelmia, auttaa eroon tupakan, alkoholin ja huumeiden väärinkäytöstä, auttaa pää- ja lihassäryissä, urheilu- ja palovammoissa jne. Reiki on myös tie henkilökohtaiseen kehitykseen ja kasvuun.

Hoitomenetelmä ja hoitovälineet:
Asiakas lepää puettuna hoitopöydällä. Hoitaja käyttää työvälineenä käsiään. Hän välittää reikienergian asiakkaan energiakeskusten (chakrojen) kautta kehoon. Hoitajan käsien asennot perustuvat ikivanhaan tietouteen ja kokemukseen energian toimivuudesta.

Hoidon historia:
Reiki on tullut länsimaihin Japanin kautta. Sitä käytettiin mahdollisesti jo Sumerien ja muinaisen Egyptin kulttuureissa. 1800-luvun lopulla Japanilainen tohtori Mikao Usui perusti Usui Shiki Ryohoksi kutsutun ryhmän. Chujiro Hayashi sai koulutuksensa Usuilta ja otti vastuun Reikistä Usuin kuoleman jälkeen. Hänen oppilaansa Hawaio Takatan ansiosta alkoi Reikin leviäminen ympäri maailmaa.

Hoidon suuntaukset:
Hawaio Takatan jälkeen reikienergiakoulutus on jakautunut ihmisten näkemysten ja ideoiden perusteella eri suuntauksiksi ja käsityksiksi siitä, mitä Reiki on ja miten sitä tulisi opettaa. Huolimatta reikimastereiden kurssiohjelmien suurista eroista saavat kaikki reikikurssin käyneet täsmälleen saman energian käyttöönsä.

Yhteistä yhdistystä tai järjestöä, joka asettaisi maailmanlaajuisesti tasovaatimukset reikimastereiden antamalle koulutukselle, ei ole. Vuosien varrella on sen sijaan perustettu useita reikiyhdistyksiä. Jäsenistöltään maailman suurin ja tunnetuin Reiki Alliance on ponnistellut säilyttääkseen reikin täsmälleen sellaisena kuin Usui opetti. Se painottaa vahvasti reikin henkistä ulottuvuutta ja jäsenistön koulutustaso vaihtelee suuresti. Vuonna 1990 John ja Esther Weltheimin perustaman Reiki Network'n tavoite on levittää reiki kaikkialle maailmaan, ylläpitää korkea taso opetuksessa ja säilyttää yhteys koulutukseen osallistuneiden mastereiden välillä.

Hoitajien koulutus:
Usuin Reikin koulutus koostuu Reiki 1-kurssista, jonka käyneet ovat reikihoitajia ja Reiki 2-kurssista, jolla opitaan kaukoparannus. Reikimaster-koulutus kestää 3-7 vuotta. Reiki Networkissa on viisi koulutustasoa. Nämä tasot muodostuvat peruskurssista, jatkokurssista, 3A-tasosta, reiki- master- ja reikigrandmaster- tai masterteacher-koulutuksista. Reiki Networkin koulutussuunnan tutkintonimikkeet:  
hyväksyttiin vuoden 2005 lopulla patentti- ja rekisterihallituksessa ja samaan aikaan em. terapeuttitutkinto hyväksyttiin Luonnonlääketieteen keskusliitto LKL ry:n terapeuttirekisteriin.

Hoitosuositukset ja -rajoitukset:
Hoitomuoto soveltuu kaikille ja kaikenikäisille. Myös eläimiä voidaan hoitaa reiki-energiahoidolla. Rajoituksia reiki-energiahoidon antamiselle ei ole.

Pohjois-Kymen Luontaishoitajissa reiki-energiahoitoja tekevät Heli Virtanen, Maarit AholaPäivi Kauppi, Heli Lantta, Marita Nevalainen, Timo Ojanperä, Pekka Pietiläinen, Susanna Pyötsiä, Päivi Simpura, Rea Turku, Anu Iitti.