HOMEOPATIA

Hoidon määritelmä ja vaikutusmekanismi:
Homeopatia perustuu ajatukseen, että samankaltainen voidaan parantaa kaltaisellaan. Aineet, jotka terveille henkilöille annettuna aiheuttavat sairauden oireita, pystyvät parantamaan samankaltaisia oireita sairailta.

Hoitomenetelmä ja hoitovälineet:
Oirekuva kootaan tarkalla potilashaastattelulla ja sille etsitään vastaava lääkeainekuva. Hoitovälineenä ovat homeopaattiset lääkkeet. Niistä valmistetaan 60 % kasveista, 20 % eläimistä ja lopun muodostavat mineraalit ja alkuaineet sekä biologiset valmisteet (bakteerit ym.) Homeopaattisia lääkkeitä on saatavina eri laimennoksina.

Hoidon historiaa:
Saksalaista lääkäriä Samuel Hahnemannia (1755 - 1843) pidetään homeopatian perustajana, sillä hän pyrki kehittämään samankaltaisuusperiaatteen pohjalta lääketieteellisesti tarkasti käyttäytyvän hoitomenetelmän. Hän aloitti lääkeannosten laimentamisen ja systemaattiset lääkeainekokeilut terveille ihmisille.

Hoidossa on tärkeää tarkan haastattelun teko. Paitsi sairauden oireet, myös käyttäytyminen ja reagointitavat terveenä antavat viitteitä lääkeaineen valintaan. Samoin aikaisemmin sairastetut taudit ja koko elämänkaari lapsuudesta ja perimästä saakka kartoitetaan. Pyritään selvittämään oirekokonaisuus. Ei hoideta sairauksia, vaan sairaita ihmisiä. Annostellaan yksi lääke kerrallaan ja vain minimiannos. Seurantahaastattelu tehdään tietyin väliajoin.

Hoitosuositukset ja -rajoitukset:
Homeopaattinen hoito sopii kaikille. Hoitorajoituksia ei ole.

Hoitajien koulutus:
Homeopaattisia hoitajia kouluttaa Suomen Homeopatian Akatemia Turussa ja Tampereella (kesto 3 v.), Suomen Homeopaattisen lääketieteen instituutti Helsingissä (SHLI) ja Luontaislääketieteen instituutti Kairon Helsingissä (kesto 4,5 v.) Pohjakoulutukseksi vaaditaan peruslääketieteen opinnot. Liitot ja oppilaitokset järjestävät kiitettävästi täydennyskoulutusta.

Tietoa homeopatiasta löytyy Suomen Homeopaatit ry:n sivuilta www.homeopaatit.org.

Pohjois-Kymen Luontaishoitajissa ei ole homeopatiahoitoja tekevää jäsentä tällähetkellä